July 20, 1977, isinapubliko ang mga dokumento na nagbunyag sa sikretong mind control project ng Central Intelligence Agency …