II Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu. Gościem Janusza Zagórskiego jest Mojmír Babáček z Czeskiej Republiki – pisarz, filozof, sygnatariusz Karty …