Jaki ma wpływ HAARP i OKO Moskwy na człowieka i jego zdrowie HAARP == radar over horizon / radar pozahoryzontalny. CERN szkodliwe promieniowanie na ludzi.