Rozpylanie aluminium w stratosferze zagraża życiu nie tylko pszczół, ale wszystkiemu co żyje. Geoinżynierowie wymyślili sobie, że zrobią duże pieniądze na …