Rozmowa z Łukaszem i Katarzyną, mieszkańcami Holandii na temat oprysków chemicznych (chemtrails) i ich skutków, rozpryskiwanych nad miastami tego …