HAARP, het ‘High Frequency Active Auroral Research Program’, ofwel het ‘Onderzoeksprogramma voor hoge frequenties in een Actieve Ionosfeer’, is met veel …