Днес се впускаме в една нашумяла напоследък тема, а именно климатът на планетата Земя. Задаваме си въпроса: Има ли технилогия, която да го …