HAARP -The High Frequency Active Auroral Research Program – Програма за изследване на йоносферата под ръководството на военно-въздушн…