00:00 Εισαγωγή 3:17 Τι θα γίνει με τους GPS; 11:19 Το Ελληνικό YouTube 20:02 Τοξικότητα & αρνητικά σχόλια 32:58 Η πηγή του προβλήματος 45:35 Το …